Historia pary nr 51
Robert Cylwik -Jacek Batg

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 1 NS4P N T4 -1 -50 32.55
2 NS6K N P3 = +1370 79.69
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 3 NS2C E T2 +1 -140 35.16
4 NS1NT N C6 +2 +150 25.41
Bolesaw Krzewski -Mariusz Nowak 5 NS1C E TK +3 -170 61.72
6 NS4P W TK = -620 60.31
Tomasz Latos -Marek Gia 7 NS6NT S T6 -2 -200 0.83
8 NS4P N K4 -1 -50 3.13
Adam Kozowski -Pawe Siwiski 9 NS1NT N C9 -1 -50 42.19
10 NS3P E KK +1 -170 64.84
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 11 EW3NT S T6 +2 -460 20.31
12 EW2P W C10 -1 -50 63.28
Waldemar Szelka -Maciej Wrczycki 13 EW2Kx N PD = -180 7.16
14 EW3Px N CK = -530 11.91
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 15 EW4C W C9 -1 -50 13.50
16 EW4P N C6 = -420 79.02
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 17 EWPAS 4 pasy 53.23
18 EW3NT S T6 = -600 52.38
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 21 NS3K S C5 +2 +150 32.81
22 NS2K E T7 = -90 85.16
Damian Wroski -Micha Lewiski 23 NS3NT N K2 -1 -100 31.25
24 NS4C N KA = +420 62.70
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 25 NS3NT E KK -1 +100 97.66
26 NS3Px N T4 -1 -200 5.47
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 27 NS4P N KA -1 -50 38.28
28 NS2P S TW +1 +140 45.12

Wynik 42.50
+/- 0.00
Razem 42.50