Historia pary nr 52
Pawe Szymonik -Adam Gacki

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 1 NS4P N C7 -1 -50 32.55
2 NS3NT N P9 +2 +660 21.09
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 3 NS3NT E C4 = -600 3.91
4 NS3NT N C6 +1 +630 91.26
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 5 NS4Cx E T8 -1 +100 96.09
6 NSSREDNIA rednia 50.00
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 7 NS6P N KK = +1430 60.48
8 NS3NT N T5 +1 +430 68.75
Roman Budzik -Jerzy Thiem 9 NS1NT N C9 -2 -100 13.28
10 NS4P E KK = -620 23.44
Tomasz Latos -Marek Gia 11 NS4P S CK = +420 1.56
12 NS3NT N KK -1 -100 19.53
Adam Kozowski -Pawe Siwiski 13 EW3NT S K6 -2 +200 50.80
14 EW3Tx E P5 -3 -500 14.30
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 15 EW6T W PA -1 -50 13.50
16 EW6NT N CW -2 +100 94.34
Waldemar Szelka -Maciej Wrczycki 17 EWPAS 4 pasy 53.23
18 EW1NT S T6 +2 -150 76.98
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 19 EW3NT W K7 -2 -200 8.74
20 EW4P S KK = -620 41.27
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 23 NS2NT E PW -2 +200 79.69
24 NS5C N KA -2 -100 3.19
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 25 NS3C N K4 -3 -150 53.13
26 NS3NT E KW -4 +400 85.16
Damian Wroski -Micha Lewiski 27 NS4P N KA -1 -50 38.28
28 NS1NT N CW +1 +120 32.42

Wynik 43.34
+/- 0.00
Razem 43.34