Historia pary nr 63
Tomasz Latos -Marek Gia

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 1 EWARB 40/50 40/50 50.00
2 EW6NT N P9 = -1440 5.47
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 5 EW3NT W TD +1 +430 79.69
6 EW4Tx N PA -3 +500 22.23
Robert Cylwik -Jacek Batg 7 EW6NT S T6 -2 +200 99.17
8 EW4P N K4 -1 +50 96.88
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 9 EW1NT S P6 = -90 22.66
10 EW3T E KK +3 +170 35.16
Pawe Szymonik -Adam Gacki 11 EW4P S CK = -420 98.44
12 EW3NT N KK -1 +100 80.47
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 13 EW3C W P3 = +140 32.55
14 EW3P N CK -1 +50 58.73
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 15 NS4C W KA +1 -450 42.06
16 NS6NT N T9 -1 -50 15.34
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 17 EW1NT E C3 = +90 72.57
18 EW5Tx W KD -5-1100 2.39
Jan Borychowski -Bogdan witek 19 NS2NT W C3 = -120 32.55
20 NS4P S KA = +620 58.73
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 21 EW3NT N CD +2 -660 13.28
22 EW2K E P6 = +90 14.84
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 23 NS2NT E C7 -1 +100 45.31
24 NS4C N K7 = +420 62.70
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 25 EW3NT E C8 = +600 75.00
26 EW3T E KA -1 -100 71.09
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 27 NS3T N T8 +1 +130 67.58
28 NS1NT N CW +2 +150 61.72

Wynik 50.64
+/- -0.27
Razem 50.37