Historia pary nr 64
Roman Budzik -Jerzy Thiem

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 1 NS4P N T7 = +420 96.81
2 NS3NT N P2 +3 +690 46.88
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 3 EW2C E P4 +2 +170 89.84
4 EW3NT S P5 +1 -630 8.74
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 7 EW6P N KA = -1430 39.52
8 EW3NT N K2 +1 -430 31.25
Pawe Szymonik -Adam Gacki 9 EW1NT N C9 -2 +100 86.72
10 EW4P E KK = +620 76.56
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 11 EW4P S CK +1 -450 59.38
12 EW2C S K7 = -110 43.75
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 13 EW2Px E KK = +670 91.26
14 EW5Px N CK -2 +300 91.26
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 15 EW4C W PA +1 +450 57.94
16 EW4P N C6 +1 -450 66.12
Jan Borychowski -Bogdan witek 17 NS1NT E C3 -1 +50 70.15
18 NS3P N CK +1 +170 27.78
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 19 EW3K W K7 = +110 51.59
20 EW4P S KA = -620 41.27
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 21 NS3NT S C5 +2 +660 86.72
22 NS2C W C4 +2 -170 15.63
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 23 EW4P N T4 -1 +100 68.75
24 EW4C N K4 = -420 37.30
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 25 NS3NT E C5 = -600 25.00
26 NS3NT E KW -4 +400 85.16
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 27 EW3NT N CK -3 +150 93.95
28 EW2NT N C3 = -120 67.58

Wynik 59.88
+/- 0.00
Razem 59.88