Historia pary nr 67
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Robert Cylwik -Jacek Batg 1 EW4P N T4 -1 +50 67.45
2 EW6K N P3 = -1370 20.31
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 3 NS3NT W T3 -3 +300 100.00
4 NS3NT N C5 +1 +630 91.26
Pawe Szymonik -Adam Gacki 5 EW4Cx E T8 -1 -100 3.91
6 EWSREDNIA rednia 50.00
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 7 NS6P N KK = +1430 60.48
8 NS3NT N T2 +1 +430 68.75
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 9 EW1NT N C9 -1 +50 57.81
10 EW4P E KK = +620 76.56
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 13 EW4C W P3 = +620 78.56
14 EW4Px N CK -1 +100 73.80
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 15 EW6T E PK -1 -50 13.50
16 EW3NT S T2 +2 -460 36.30
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 17 EW1NT E C3 -1 -50 29.85
18 EW4P N CK -1 +100 92.05
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 19 EW2NT W C6 = +120 67.45
20 EW4Px S KA = -790 10.33
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 21 EW3NT N CD +1 -630 42.97
22 EW1NT N K6 -2 +100 28.13
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 23 NS2P N P3 = +110 53.91
24 NS5Kx E CA -3 +500 95.23
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 25 EW3NT E C6 +2 +660 99.22
26 EW3Kx S P3 = -670 3.13
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 27 NS3P N KA = +140 78.32
28 NS1NT N K2 +2 +150 61.72

Wynik 56.19
+/- 0.00
Razem 56.19