Historia pary nr 69
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Pawe Szymonik -Adam Gacki 1 EW4P N C7 -1 +50 67.45
2 EW3NT N P9 +2 -660 78.91
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 3 NS4C E P6 -1 +100 75.00
4 NS3NT N P4 +1 +630 91.26
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 5 EW3NT W P3 +1 +430 79.69
6 EW4Px W PK = +790 95.23
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 7 NS6P N KA = +1430 60.48
8 NS3NT N T2 +1 +430 68.75
Jan Borychowski -Bogdan witek 9 EW2NT N P5 -1 +50 57.81
10 EW4P E K5 = +620 76.56
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 11 NS4P S CK +1 +450 40.63
12 NS3Px N KK -7 -2000 0.00
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 13 EW3C W P3 = +140 32.55
14 EW3Px N T6 +1 -630 1.60
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 17 EWARB 40/60 40/60 60.00
18 EWARB 40/60 40/60 60.00
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 19 EW3NT W P2 -1 -100 27.78
20 EW2P S T9 +2 -170 86.50
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 21 EW4P S C6 -2 +200 89.84
22 EW2K E C6 = +90 14.84
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 23 EW1NTx E T5 -2 -500 7.03
24 EW4C N PD = -420 37.30
Robert Cylwik -Jacek Batg 25 EW3NT E KK -1 -100 2.34
26 EW3Px N T4 -1 +200 94.53
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 27 NS3NT N CW -3 -150 6.05
28 NS3NT N C7 = +600 91.99

Wynik 54.01
+/- 0.00
Razem 54.01