Historia pary nr 71
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 1 EW4P N T4 -1 +50 67.45
2 EW7K S P8 -2 +200 95.31
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 3 NS2C E C3 +1 -140 35.16
4 NS3NT N C6 = +600 66.66
Jan Borychowski -Bogdan witek 5 EW3NT W TK = +400 58.59
6 EW4P E TK = +620 39.69
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 7 NS5P N KK +1 +680 16.15
8 NS2Txx S K6 -2 -600 0.00
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 9 EW1NT N C9 +1 -120 9.38
10 EW2P E C10 +2 +170 35.16
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 11 NS4P S CK +1 +450 40.63
12 NS2Px E CK -1 +100 47.66
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 13 EW3Cx E KD +1 +930 98.40
14 EW3C W PK +1 +170 88.88
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 15 NS4C W PA +2 -480 16.67
16 NS6NT S KW -1 -50 15.34
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 17 EW1NT S P2 -1 +50 61.28
18 EW3P N T9 +1 -170 72.22
Robert Cylwik -Jacek Batg 21 EW3K S C5 +2 -150 67.19
22 EW2K E T7 = +90 14.84
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 23 EW3T S T6 -3 +300 95.31
24 EW4C N KA -1 +50 82.53
Pawe Szymonik -Adam Gacki 25 EW3C N K4 -3 +150 46.88
26 EW3NT E KW -4 -400 14.84
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 27 EW3NT N CK -3 +150 93.95
28 EW1NT N C3 +1 -120 67.58

Wynik 51.84
+/- 0.00
Razem 51.84