Historia pary nr 72
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 1 EW3P N P10 = -140 23.81
2 EW4C S K7 -1 +100 89.84
Jan Borychowski -Bogdan witek 3 EW3C W P3 = +140 64.84
4 EW2NT N P3 +1 -150 74.59
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 5 NS1P W TK -1 +50 89.84
6 NS6P W TK = -1430 0.80
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 7 EW6P N KK = -1430 39.52
8 EW3NT N T2 +1 -430 31.25
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 9 NS2Cx E T4 -1 +200 95.31
10 NS4Px E CD = -790 11.72
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 11 EW4P N CK +1 -450 59.38
12 EW1P W TW = +80 73.44
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 13 NS4Px E KK -3 +800 99.98
14 NSSREDNIA rednia 50.00
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 15 EW4C W C3 +2 +480 83.33
16 EW4P N C6 +1 -450 66.12
Robert Cylwik -Jacek Batg 17 NSPAS 4 pasy 46.77
18 NS3NT S T6 = +600 47.62
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 19 EW3NT W K7 -2 -200 8.74
20 EW4P S KA = -620 41.27
Pawe Szymonik -Adam Gacki 23 EW2NT E PW -2 -200 20.31
24 EW5C N KA -2 +100 96.81
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 25 EW2NT E C5 +1 +150 46.88
26 EW2NT W K4 -1 -100 71.09
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 27 EW5T S K9 -2 +100 83.20
28 EW4P S C5 = -620 2.15

Wynik 54.56
+/- 0.00
Razem 54.56