Historia pary nr 82
Bogumi Wegner -Jerzy Rymwid

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Danuta Kazmucha -Joanna Maecka 3 NS +100 75.00
4 NS +180 44.45
Maciej Sobieralski -Marek Szukaa 5 NS -430 20.31
6 NS -680 14.30
Kazimierz Omernik -Wodzimierz Starkowski 7 NS +680 16.15
8 NS +400 39.06
Marek Grny -Wodzimierz Robak 9 NS +90 77.34
10 NS -170 64.84
Micha Robak -Mirosaw Fechner 11 NS +490 95.31
12 NS +50 36.72
Zbigniew Ciereszko -Aleksander Poznysz 13 NS -600 30.96
14 NS -100 26.20
Stanisaw Gobiowski -Krzysztof Jassem 15 NS -500 4.77
16 NS +450 33.88
Jan Kudyba -Jan Stoklasek 17 NS -120 8.09
18 NS +620 62.70
Zbigniew Halat -Krzysztof Rogoziski 19 NS -120 32.55
20 NS +620 58.73
Wodzimierz Reszelski -Tomasz Jakbczak 21 EW +1100 100.00
22 EW +300 93.75
Micha Kanikowski -Krzysztof Puciatycki 23 EW +200 87.50
24 EW +50 82.53
Ireneusz Jarosz -Adam Wujkw 25 EW +600 75.00
26 EW -100 71.09
Marek Gielnik -Waldemar Ciesielczyk 27 EW +100 83.20
28 EW -120 67.58

Wynik 53.92
+/- 0.00
Razem 53.92