Historia pary nr 85
Wojciech Arczewski -Stanisaw Pajk

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jan Kudyba -Jan Stoklasek 1 EW -140 23.81
2 EW -690 53.13
Zbigniew Halat -Krzysztof Rogoziski 3 EW -100 25.00
4 EW -150 74.59
Wodzimierz Reszelski -Tomasz Jakbczak 5 EW +170 38.28
6 EW +620 39.69
Micha Kanikowski -Krzysztof Puciatycki 9 NS -50 42.19
10 NS +110 93.75
Ireneusz Jarosz -Adam Wujkw 11 NS +450 40.63
12 NS -80 26.56
Marek Gielnik -Waldemar Ciesielczyk 13 NS +300 96.81
14 NS +590 92.84
Danuta Kazmucha -Joanna Maecka 15 NS -420 63.49
16 NS +460 63.70
Maciej Sobieralski -Marek Szukaa 17 NS +50 70.15
18 NS +650 81.73
Kazimierz Omernik -Wodzimierz Starkowski 19 NS +100 72.22
20 NS +170 13.50
Marek Grny -Wodzimierz Robak 21 NS +630 57.03
22 NS -100 71.88
Zbigniew Ciereszko -Aleksander Poznysz 23 NS -100 31.25
24 NS +420 62.70
Stanisaw Gobiowski -Krzysztof Jassem 25 NS -150 53.13
26 NS +300 72.66
Maciej Mizerka -Marek Woszczuk 27 EW +50 61.72
28 EW -150 38.28

Wynik 56.18
+/- 0.00
Razem 56.18