Historia pary nr 88
Piotr ak -Zdzisaw Beling

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Kazimierz Omernik -Wodzimierz Starkowski 1 NS -50 32.55
2 NS +1370 79.69
Marek Grny -Wodzimierz Robak 3 NS +100 75.00
4 NS +150 25.41
Micha Robak -Mirosaw Fechner 5 EW +210 51.56
6 NS -620 60.31
Zbigniew Ciereszko -Aleksander Poznysz 7 EW -1430 39.52
8 EW -430 31.25
Stanisaw Gobiowski -Krzysztof Jassem 9 EW -500 0.00
10 EW +750 83.59
Maciej Mizerka -Marek Woszczuk 11 EW -450 59.38
12 EW -140 32.03
Jan Kudyba -Jan Stoklasek 15 NS -100 77.77
16 NS +460 63.70
Zbigniew Halat -Krzysztof Rogoziski 17 NS +50 70.15
18 NS +200 32.55
Wodzimierz Reszelski -Tomasz Jakbczak 19 NS -600 2.39
20 NS +620 58.73
Micha Kanikowski -Krzysztof Puciatycki 21 NS -200 10.16
22 NS -150 33.59
Ireneusz Jarosz -Adam Wujkw 23 NS +500 92.97
24 NS +300 33.34
Marek Gielnik -Waldemar Ciesielczyk 25 NS -120 66.41
26 NS +500 92.97
Danuta Kazmucha -Joanna Maecka 27 NS -50 38.28
28 NS +210 84.18

Wynik 51.06
+/- 0.00
Razem 51.06