Historia pary nr 89
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marek Gielnik -Waldemar Ciesielczyk 1 NS +140 76.19
2 NS +1440 94.53
Maciej Sobieralski -Marek Szukaa 3 NS -140 35.16
4 NS +120 8.74
Kazimierz Omernik -Wodzimierz Starkowski 5 NS -140 75.78
6 NS -620 60.31
Marek Grny -Wodzimierz Robak 7 EW rednia 50.00
8 EW -400 60.94
Micha Robak -Mirosaw Fechner 9 EW +200 98.44
10 EW +790 88.28
Zbigniew Ciereszko -Aleksander Poznysz 11 EW -450 59.38
12 EW +100 80.47
Stanisaw Gobiowski -Krzysztof Jassem 13 EW +170 42.86
14 EW -100 23.81
Maciej Mizerka -Marek Woszczuk 17 NS +50 70.15
18 NS +600 47.62
Jan Kudyba -Jan Stoklasek 19 NS +300 97.61
20 NS +790 89.67
Zbigniew Halat -Krzysztof Rogoziski 21 NS -200 10.16
22 NS -150 33.59
Wodzimierz Reszelski -Tomasz Jakbczak 23 NS -200 12.50
24 NS -50 17.47
Micha Kanikowski -Krzysztof Puciatycki 25 NS -180 40.63
26 NS +620 95.31
Ireneusz Jarosz -Adam Wujkw 27 NS +140 78.32
28 NS -100 3.13

Wynik 55.81
+/- -0.58
Razem 55.23