Historia pary nr 1
Jadwiga Nowak -Piotr Boro

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Nosalska -Jacek Kostur 1 NS -50 1429
2 NS +650 2302
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 3 NS -150 3730
4 NS -200 646
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 5 NS +100 9048
6 NS -50 6429
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 7 NS -90 2937
8 NS -400 6508
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 9 NS -180 4524
10 NS -1100 794
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 11 NS -50 2501
12 NS +100 5161
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 13 NS +690 3175
14 NS -100 635
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 15 NS -450 4917
16 NS +550 7741
Barbara Radomska -Jan Sadowski 17 NS -180 2540
18 NS 60/60 6000
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 19 NS -150 3333 *
20 EW -630 3065
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 21 EW +400 5476
22 EW +140 6349
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 23 EW +650 6693
24 EW +480 2778
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 25 EW +130 5476
26 EW -100 1210

Wynik
+/-
Razem