Historia pary nr 102
Danuta Kazmucha -Joanna Maecka

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Stefan Bernat -Jan Meissner 3 NS +100 7937
4 NS -100 5403
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 5 NS -90 4206
6 NS +100 7937
Waldemar Szelka -Maciej Wrczycki 7 NS +400 9365
8 NS -430 2143
Marek Bukowski -Jzef Grewling 9 NS -140 6190
10 NS -650 3413
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 11 NS +200 9515
12 NS -150 807
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 13 NS+1440 8889
14 NS +90 4127
Cezary Serek -Marcin Woniak 15 NS -200 8580
16 NS +550 7741
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 17 NS -90 4683
18 NS +90 8225
Andrzej Fronczak -Ziemowit Nowak 19 NS -600 1349
20 NS +630 6935
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 21 EW +550 10000
22 EW +50 3571
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 23 EW -100 1613
24 EW +490 5635
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 25 EW -200 476
26 EW +690 5725
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 27 EW -430 6693
28 EW +140 4303

Wynik
+/-
Razem