Historia pary nr 103
Marek Gielnik -Waldemar Ciesielczyk

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 1 EW -90 5556
2 EW-1460 794
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 5 NS -90 4206
6 NS -110 4683
Stefan Bernat -Jan Meissner 7 NS +100 4683
8 NS +50 9603
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 9 NS +200 9841
10 NS -660 2619
Waldemar Szelka -Maciej Wrczycki 11 NS -100 1049
12 NS +150 8225
Marek Bukowski -Jzef Grewling 13 NS +630 952
14 NS +120 7937
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 15 NS -450 4917
16 NS -100 888
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 17 NS +100 8333
18 NS -100 4194
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela 19 NS -130 5635
20 NS +180 2259
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 21 NS -130 6270
22 NS -170 1984
Andrzej Fronczak -Ziemowit Nowak 23 NS +100 8387 *
24 EW +490 5635
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 25 EW +50 2698
26 EW -100 1210
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 27 EW +50 9482
28 EW +140 4303

Wynik
+/-
Razem