Historia pary nr 105
Micha Kanikowski -Krzysztof Puciatycki

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 1 EW +50 8571
2 EW -650 7698
Andrzej Fronczak -Ziemowit Nowak 3 EW +50 3968
4 EW +110 6452
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 5 EW -50 3016
6 EW +50 3571
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 9 NS -140 6190
10 NS -620 6111
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 11 NS +100 4436
12 NS +100 5161
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 13 NS+1370 6429
14 NS +110 6349
Stefan Bernat -Jan Meissner 15 NS -200 8580
16 NS +550 7741
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 17 NS +50 6190
18 NS -300 727
Waldemar Szelka -Maciej Wrczycki 19 NS -150 3333
20 NS +600 3548
Marek Bukowski -Jzef Grewling 21 NS +50 7619
22 NS -100 5000
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 23 NS -650 3307
24 NS -520 1429
Cezary Serek -Marcin Woniak 25 NS -130 4524
26 NS -680 5564
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela 27 EW -400 9083
28 EW +140 4303

Wynik
+/-
Razem