Historia pary nr 114
Kazimierz Omernik -Wodzimierz Starkowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marek Bukowski -Jzef Grewling 1 NS +110 6111
2 NS+1430 6587
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 3 NS -620 1667
4 NS +690 9998
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 5 NS -90 4206
6 NS -100 5556
Cezary Serek -Marcin Woniak 7 NS +200 7143
8 NS -400 6508
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela 9 NS +200 9841
10 NS +200 9603
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 11 NS +150 9031
12 NS +150 8225
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 13 NS+1370 6429
14 NS +130 8889
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 15 NS -450 4917
16 NS +200 3952
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 17 EW -50 3810
18 EW +110 7177
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 19 EW +150 6667
20 EW +100 9273
Stefan Bernat -Jan Meissner 21 EW +430 8016
22 EW +140 6349
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 23 EW +1160 9998
24 EW +490 5635
Waldemar Szelka -Maciej Wrczycki 27 NS +490 8984
28 NS -140 5697

Wynik
+/-
Razem