Historia pary nr 12
Magorzata Czechowska -Krzysztof Buzaa

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 1 NS -50 1429
2 NS +650 2302
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 3 NS -620 1667
4 NS +110 8870
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 5 NS -120 1905
6 NS -630 159
Barbara Radomska -Jan Sadowski 7 NS +300 8651
8 NS -430 2143
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 9 NS +100 8810
10 NS -800 1587
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 11 NS +100 4436
12 NS -120 1372
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 13 EW-1440 1111
14 EW -120 2063
Anna Nosalska -Jacek Kostur 15 EW 40/60 6000
16 EW 40/60 6000
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 17 EW +400 8413
18 EW -50 3065
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 19 EW 40/60 6000
20 EW 40/60 6000
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 25 NS -100 6508
26 NS -1430 2662
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 27 NS +460 7191
28 NS -420 418

Wynik
+/-
Razem