Historia pary nr 121
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Maciej Sobieralski -Marek Szukaa 1 EW -100 4365
2 EW-1430 3413
Maciej Mizerka -Marek Woszczuk 3 EW -100 2063
4 EW -100 2743
Danuta Kazmucha -Joanna Maecka 5 EW +90 5794
6 EW -100 2063
Stanisaw Gobiowski -Krzysztof Jassem 7 EW +600 10000
8 EW +400 3492
Marek Gielnik -Waldemar Ciesielczyk 9 EW -200 159
10 EW +660 7381
Zbigniew Ciereszko -Aleksander Poznysz 11 NS -100 1049
12 NS +150 8225
Ireneusz Jarosz -Adam Wujkw 13 EW-1440 1111
14 EW -120 2063
Micha Robak -Mirosaw Fechner 15 NS -140 9330
16 NS+1000 9918
Micha Kanikowski -Krzysztof Puciatycki 17 EW -50 3810
18 EW +300 9273
Marek Grny -Wodzimierz Robak 19 NS -600 1349
20 NS -100 727
Wodzimierz Reszelski -Tomasz Jakbczak 21 EW +400 5476
22 EW -380 317
Kazimierz Omernik -Wodzimierz Starkowski 23 NS -1160 002
24 NS -490 4365
Zbigniew Halat -Krzysztof Rogoziski 25 EW -200 476
26 EW +1370 7096

Wynik
+/-
Razem