Historia pary nr 13
Krzysztof Cichy -Bartomiej Czajka

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 1 NS 4 pasy 2540
2 NS+1430 6587
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 3 NS -650 238
4 NS -110 3548
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 5 NS -120 1905
6 NS 4 pasy 6905
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 7 NS +140 5794
8 NS -400 6508
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 9 NS -630 635
10 NS +100 8730
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 11 NS +150 9031
12 NS +100 5161
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 13 NS +170 635
14 NS +150 9286
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 15 NS -420 7664 *
16 EW -550 2259
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 17 EW +90 5317
18 EW +300 9273
Anna Nosalska -Jacek Kostur 19 EW +130 4365
20 EW -630 3065
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 21 EW +460 9286
22 EW +50 3571
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 25 NS -180 1190
26 NS -690 4275
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 27 NS +430 3307
28 NS -200 1215

Wynik
+/-
Razem