Historia pary nr 14
Piotr Jassem -Pawe Maecki

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 1 NS +120 8016
2 NS +680 3254
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 3 NS +100 7937
4 NS -110 3548
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 5 NS +100 9048
6 NS -300 2063
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 7 NS +200 7143
8 NS -430 2143
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 9 NS -600 2857
10 NS -660 2619
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 11 NS +110 6855
12 NS +100 5161
Barbara Radomska -Jan Sadowski 13 NS +690 3175
14 NS +300 9683
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 15 NS 60/60 6000
16 NS +200 3952
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 17 NS -90 4683 *
18 EW +300 9273
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 19 EW +130 4365
20 EW -600 6452
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 21 EW +400 5476
22 EW +90 4444
Anna Nosalska -Jacek Kostur 23 EW -100 1613
24 EW +500 8254
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 27 NS +500 9283
28 NS -140 5697

Wynik
+/-
Razem