Historia pary nr 143
Judyta Goliska -Robert Karanowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Piotr Busse -Andrzej Syrek 1 EW -120 1984
2 EW-1430 3413
Monika Weber -Piotr opusiewicz 5 NS -200 635
6 NS -100 5556
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 7 NS +200 7143
8 NS -400 6508
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 9 NS -110 7778
10 NS -630 4683
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 11 NS +110 6855
12 NS +150 8225
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 13 NS +690 3175
14 NS +150 9286
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 15 NS -450 4917
16 NS +100 2098
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 17 NS -400 1587
18 NS +50 6935
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 19 NS +530 9921
20 NS +600 3548
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 21 NS -430 1984
22 NS -170 1984
Marta Maj -Jakub Przerembski 23 EW +600 3548
24 EW +430 1429
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 25 EW +130 5476
26 EW +1680 9918
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 27 EW -430 6693
28 EW +140 4303

Wynik
+/-
Razem