Historia pary nr 144
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 1 EW -90 5556
2 EW +100 9206
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 3 EW +620 8333
4 EW -100 2743
Piotr Busse -Andrzej Syrek 7 NS -90 2937
8 NS -430 2143
Monika Weber -Piotr opusiewicz 9 NS -600 2857
10 NS -660 2619
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 11 NS +110 6855
12 NS +50 3145
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 13 NS +690 3175
14 NS +120 7937
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 15 NS -200 8580
16 NS +200 3952
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 17 NS +100 8333
18 NS +50 6935
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 19 NS -130 5635
20 NS +630 6935
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 21 NS -490 317
22 NS -50 6429
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 23 NS +100 8387
24 NS +50 8968
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 25 EW +140 7381
26 EW -100 1210
Marta Maj -Jakub Przerembski 27 EW -430 6693
28 EW -140 817

Wynik
+/-
Razem