Historia pary nr 147
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 1 NS -50 1429
2 NS +680 3254
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 3 EW +120 4603
4 EW -100 2743
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 5 EW -100 952
6 EW +300 7937
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 7 EW +110 8651
8 EW +430 7857
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 9 EW +140 3810
10 EW +1100 9206
Marta Maj -Jakub Przerembski 13 NS+1370 6429
14 NS +90 4127
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 15 NS -450 4917
16 NS +500 5806
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 17 NS +100 8333
18 NS -180 2581
Piotr Busse -Andrzej Syrek 19 NS -200 2540
20 NS -200 002
Monika Weber -Piotr opusiewicz 21 NS +200 9603
22 NS -150 2698
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 23 NS -600 6452
24 NS +50 8968
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 25 NS -100 6508
26 NS -720 3145
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 27 NS +460 7191
28 NS +50 8087

Wynik
+/-
Razem