Historia pary nr 148
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 1 NS -50 1429
2 NS +710 4286
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 3 NS -620 1667
4 NS +200 9595
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 5 EW +90 5794
6 EW +300 7937
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 7 EW -870 000
8 EW +430 7857
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 9 EW +140 3810
10 EW +170 2302
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 11 EW +100 8951
12 EW -150 1775
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 15 NS -450 4917
16 NS +200 3952
Marta Maj -Jakub Przerembski 17 NS +50 6190
18 NS +50 6935
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 19 NS -110 7619
20 NS -100 727
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 21 NS +200 9603
22 NS +120 8810
Piotr Busse -Andrzej Syrek 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Monika Weber -Piotr opusiewicz 25 NS -100 6508
26 NS -1470 324
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 27 NS +460 7191
28 NS -100 7490

Wynik
+/-
Razem