Historia pary nr 149
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Monika Weber -Piotr opusiewicz 1 NS +90 4444
2 NS+1430 6587
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 3 NS -120 5397
4 NS -100 5403
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 5 NS +100 9048
6 NS -130 4048
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 7 EW -200 2857
8 EW +400 3492
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 9 EW +110 2222
10 EW +620 3889
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 11 EW -110 3145
12 EW -150 1775
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 13 EW-1370 3571
14 EW -400 079
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 17 NS +50 6190
18 NS -200 1856
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 19 NS -110 7619
20 NS +630 6935
Marta Maj -Jakub Przerembski 21 NS -430 1984
22 NS -140 3651
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 23 NS +100 8387
24 NS -490 4365
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 25 NS +110 8889
26 NS -690 4275
Piotr Busse -Andrzej Syrek 27 NS +430 3307
28 NS -800 020

Wynik
+/-
Razem