Historia pary nr 150
Pawe Jassem -Piotr Zatorski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 1 NS +470 10000
2 NS+2210 10000
Piotr Busse -Andrzej Syrek 3 NS +100 7937
4 NS -110 3548
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 5 NS +100 9048
6 NS -110 4683
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 7 NS +300 8651
8 NS -400 6508
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 9 EW +600 7143
10 EW +660 7381
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 11 EW -150 969
12 EW +200 9595
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 13 EW-1370 3571
14 EW -90 5873
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 15 EW +450 5083
16 EW -550 2259
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 19 NS -130 5635
20 NS +600 3548
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 21 NS -400 4524
22 NS +110 8254
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 23 NS -650 3307
24 NS +150 9683
Marta Maj -Jakub Przerembski 25 NS -130 4524
26 NS +100 8790
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 27 NS +430 3307
28 NS -420 418

Wynik
+/-
Razem