Historia pary nr 151
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marta Maj -Jakub Przerembski 1 NS -50 1429
2 NS -100 794
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 3 NS -150 3730
4 NS -110 3548
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 5 NS -400 397
6 NS +530 9841
Monika Weber -Piotr opusiewicz 7 NS +140 5794
8 NS -430 2143
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 9 NS -630 635
10 NS -1400 159
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 11 EW +100 8951
12 EW -150 1775
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 13 EW-1400 2381
14 EW -120 2063
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 15 EW 40/60 6000
16 EW -550 2259
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 17 EW +120 6349
18 EW -50 3065
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 21 NS +50 7619
22 NS -730 317
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 23 NS +100 8387
24 NS -480 7222
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 25 NS -800 000
26 NS -1440 1452
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 27 NS +460 7191
28 NS -170 2809

Wynik
+/-
Razem