Historia pary nr 152
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 1 NS +90 4444
2 NS+1430 6587
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 3 NS +100 7937
4 NS +100 7257
Marta Maj -Jakub Przerembski 5 NS +100 9048
6 NS -300 2063
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 7 NS +100 4683
8 NS -400 6508
Piotr Busse -Andrzej Syrek 9 NS -600 2857
10 NS -660 2619
Monika Weber -Piotr opusiewicz 11 NS +500 9837
12 NS -200 405
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 13 EW -690 6825
14 EW -400 079
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 15 EW +450 5083
16 EW -100 7902
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 17 EW -50 3810
18 EW -120 888
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 19 EW +130 4365
20 EW -630 3065
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 25 NS -600 476
26 NS -1440 1452
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 27 NS +430 3307
28 NS -300 817

Wynik
+/-
Razem