Historia pary nr 153
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 1 NS +120 8016
2 NS -100 794
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 3 NS +100 7937
4 NS +100 7257
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 5 NS -150 873
6 NS -300 2063
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 7 NS +200 7143
8 NS -400 6508
Marta Maj -Jakub Przerembski 9 NS -140 6190
10 NS +100 8730
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 11 NS -100 1049
12 NS +100 5161
Piotr Busse -Andrzej Syrek 13 NS +690 3175
14 NS +90 4127
Monika Weber -Piotr opusiewicz 15 EW +450 5083
16 EW -200 6048
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 17 EW +120 6349
18 EW +500 9998
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 19 EW +130 4365
20 EW -600 6452
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 21 EW +430 8016
22 EW +300 8968
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 25 NS +240 9841
26 NS +100 8790
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 27 NS +400 917
28 NS -170 2809

Wynik
+/-
Razem