Historia pary nr 161
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 1 EW -120 1984
2 EW-1430 3413
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 3 EW +120 4603
4 EW +100 4597
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 5 EW +120 8095
6 EW +100 4444
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 7 EW -300 1349
8 EW +400 3492
Judyta Goliska -Robert Karanowski 9 EW +110 2222
10 EW +630 5317
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 11 NS -100 1049
12 NS +150 8225
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 13 EW -690 6825
14 EW -120 2063
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 15 NS -450 4917
16 NS +100 2098
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 17 EW +400 8413
18 EW +200 8144
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 19 NS -130 5635
20 NS +600 3548
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 21 EW -200 397
22 EW -180 635
Wojciech Dolny -Jarosaw Michaowski 23 NS +100 8387
24 NS +150 9683
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 25 EW +100 3492
26 EW +720 6855

Wynik
+/-
Razem