Historia pary nr 167
Marta Maj -Jakub Przerembski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 1 EW +50 8571
2 EW +100 9206
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 3 NS -120 5397
4 NS -200 646
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 5 EW -100 952
6 EW +300 7937
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 7 NS +200 7143
8 NS -430 2143
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 9 EW +140 3810
10 EW -100 1270
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 13 EW-1370 3571
14 EW -90 5873
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 15 EW +450 5083
16 EW +790 9676
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 17 EW -50 3810
18 EW -50 3065
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 19 EW +600 8651
20 EW -660 324
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 21 EW +430 8016
22 EW +140 6349
Judyta Goliska -Robert Karanowski 23 NS -600 6452
24 NS -430 8571
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 25 EW +130 5476
26 EW -100 1210
Leszek Falkowski -Jarosaw mieszek 27 NS +430 3307
28 NS +140 9183

Wynik
+/-
Razem