Historia pary nr 171
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel 1 EW -120 1984
2 EW +100 9206
Grayna Brewiak -Rafa Jagniewski 3 NS -120 5397
4 NS +100 7257
Wojciech Dolny -Jarosaw Michaowski 5 EW -50 3016
6 EW +630 9841
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiski 7 NS +870 10000
8 NS -430 2143
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski 9 EW +180 5476
10 EW +630 5317
Marek Juszczak -Wodzimierz ysenko 11 NS +110 6855
12 NS +150 8225
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka 13 EW -690 6825
14 EW +50 7778
Pawe Jassem -Piotr Zatorski 15 NS -450 4917
16 NS +550 7741
Judyta Goliska -Robert Karanowski 17 EW +400 8413
18 EW -50 3065
Eugeniusz Furs -Andrzej Goygowski 21 EW -50 2381
22 EW +730 9683
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak 23 EW +660 9676
24 EW -50 1032
Krzysztof ukaszewski -Waldemar Nowak 25 EW +600 9524
26 EW +1440 8548
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki 27 EW -460 2809
28 EW +140 4303

Wynik
+/-
Razem