Historia pary nr 183
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Henryk Duszyski -Adam Meller 1 EW -100 4365
2 EW -680 6746
Zdzisaw Borkowski -Andrzej Parmonik 5 EW -50 3016
6 EW +130 5952
Magorzata Marczak -Juliusz Pawowski 7 EW rednia 5000
8 EW rednia 5000
Tadeusz Kaczanowski -Jacek Szutowicz 9 EW -100 1190
10 EW +600 3016
Magorzata Czechowska -Krzysztof Buzaa 11 EW -100 5564
12 EW +120 8628
Jolanta Zitara -Rafa Junik 13 EW-1440 1111
14 EW +100 9365
Krzysztof Cichy -Bartomiej Czajka 15 EW +420 2336 *
16 NS +550 7741
Przemysaw Kacprzak -Wojciech Wjciak 17 EW +90 5317
18 EW +90 4355
Piotr Jassem -Pawe Maecki 19 NS -130 5635
20 NS +600 3548
Wodzimierz Wala -Jerzy Pasich 21 EW -50 2381
22 EW +170 8016
Jadwiga Nowak -Piotr Boro 23 NS -650 3307
24 NS -480 7222
Stefan Masternak -Marek Piechociski 25 EW +130 5476
26 EW -100 1210
Rafa Szymaski -Robert Szeklicki 27 NS +460 7191
28 NS +100 8785

Wynik
+/-
Razem