Historia pary nr 2
Rafa Szymaski -Robert Szeklicki

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 3 NS -150 3730
4 NS -110 3548
Anna Nosalska -Jacek Kostur 5 NS -90 4206
6 NS +200 9206
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 7 NS +100 4683
8 NS -400 6508
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 9 NS -140 6190
10 NS -600 6984
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 11 NS +110 6855
12 NS +50 3145
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 13 NS -100 317
14 NS +120 7937
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 15 NS -450 4917
16 NS +100 2098
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 17 NS +50 6190
18 NS +50 6935
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 19 NS -600 1349
20 NS +180 2259
Barbara Radomska -Jan Sadowski 21 EW -50 2381
22 EW +50 3571
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 23 EW +650 6693
24 EW +490 5635
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 25 EW +130 5476
26 EW +660 3871
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 27 EW -460 2809
28 EW -100 1215

Wynik
+/-
Razem