Historia pary nr 21
Grayna Busse -Ewa Rodziewicz-Bielewicz

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 1 NS +90 4444
2 NS +650 2302
Jan Borychowski -Bogdan witek 3 NS +100 7937
4 NS -170 1130
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 5 NS -400 397
6 NS -300 2063
Pawe Szymonik -Adam Gacki 7 NS -90 2937
8 NS -400 6508
Robert Cylwik -Jacek Batg 9 NS -140 6190
10 NS -620 6111
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 11 NS +150 9031
12 NS +100 5161
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 13 NS+1440 8889
14 NS +110 6349
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 15 NS -850 171
16 NS +200 3952
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 17 NS +100 8333
18 NS -100 4194
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 19 EW +150 6667
20 EW -110 8548
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 21 EW -50 2381
22 EW +140 6349
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 23 EW -100 1613
24 EW +460 2063
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 25 EW +130 5476
26 EW +1440 8548

Wynik
+/-
Razem