Historia pary nr 22
Ryszard Konopka -Eugeniusz Seichter

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 3 NS -140 4524
4 NS -110 3548
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 5 NS -90 4206
6 NS -140 3492
Jan Borychowski -Bogdan witek 7 NS +300 8651
8 NS -430 2143
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 9 NS +100 8810
10 NS -630 4683
Pawe Szymonik -Adam Gacki 11 NS +50 3387
12 NS +100 5161
Robert Cylwik -Jacek Batg 13 NS +690 3175
14 NS +110 6349
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 15 NS -450 4917
16 NS -790 324
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 17 NS -150 3175
18 NS +100 8709
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 19 NS -100 8333
20 NS +130 1613
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 21 EW +430 8016
22 EW +140 6349
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 23 EW -100 1613
24 EW +490 5635
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 25 EW +140 7381
26 EW rednia 5000
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 27 EW -430 6693
28 EW -50 1913

Wynik
+/-
Razem