Historia pary nr 25
Wodzimierz Bk -Janusz Idziak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 1 EW -120 1984
2 EW +100 9206
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 3 EW -100 2063
4 EW +140 8306
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 5 EW -50 3016
6 EW -200 794
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 9 NS -140 6190
10 NS -130 8016
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 11 NS +130 8548
12 NS +100 5161
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 13 NS +690 3175
14 NS -50 2222
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 15 NS -450 4917
16 NS +550 7741
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 17 NS +50 6190
18 NS +50 6935
Jan Borychowski -Bogdan witek 19 NS -150 3333
20 NS +630 6935
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 21 NS -430 1984
22 NS -100 5000
Robert Cylwik -Jacek Batg 23 NS +100 8387
24 NS -460 7937
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 25 NS -100 6508
26 NS -690 4275
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 27 EW -460 2809
28 EW -50 1913

Wynik
+/-
Razem