Historia pary nr 29
Halina wich -Zbigniew Piwowoski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 1 NS +110 6111
2 NS+1430 6587
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 3 NS -650 238
4 NS -110 3548
Jan Borychowski -Bogdan witek 5 NS +50 6984
6 NS -500 714
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 7 EW -100 5317
8 EW +430 7857
Pawe Szymonik -Adam Gacki 9 EW -100 1190
10 EW +620 3889
Robert Cylwik -Jacek Batg 11 EW +50 7499
12 EW -150 1775
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 13 EW -690 6825
14 EW +100 9365
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 17 NS -430 476
18 NS -100 4194
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 19 NS +110 9127
20 NS +600 3548
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 21 NS -490 317
22 NS +100 7619
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 25 NS +200 9524
26 NS +100 8790
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 27 NS -100 120
28 NS +100 8785

Wynik
+/-
Razem