Historia pary nr 30
Mirosaw Bubiek -Ryszard Chmiel

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 1 NS +120 8016
2 NS+1460 9206
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 3 NS -650 238
4 NS -150 1291
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 5 NS -90 4206
6 NS -50 6429
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 7 NS +100 4683
8 NS -430 2143
Jan Borychowski -Bogdan witek 9 EW +630 9365
10 EW +600 3016
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 11 EW +50 7499
12 EW -150 1775
Pawe Szymonik -Adam Gacki 13 EW-1440 1111
14 EW +50 7778
Robert Cylwik -Jacek Batg 15 EW +460 8414
16 EW -200 6048
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 19 NS -600 1349
20 NS +630 6935
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 21 NS +50 7619
22 NS -930 159
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 25 NS -100 6508
26 NS -1440 1452
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 27 NS +460 7191
28 NS -100 7490

Wynik
+/-
Razem