Historia pary nr 34
Katarzyna Pakszys -Justyna Stankiewicz

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Leszek Czarnobaj -Boena Rybus 1 NS +90 4444
2 NS +200 1746
Pawe Szymonik -Adam Gacki 3 NS +100 7937
4 NS -110 3548
Robert Cylwik -Jacek Batg 5 NS +50 6984
6 NS -50 6429
Andrzej Jeleniewski -Jarosaw Wachnowski 7 NS -110 1349
8 NS -400 6508
Grzegorz Jarzbek -Pawe Podolski 9 NS -630 635
10 NS -130 8016
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 11 NS +110 6855
12 NS -80 2581
Krzysztof Gromadziski -Skarbimir Kozar 13 NS+1440 8889
14 NS +110 6349
Dariusz Kurzawski -Jarosaw Lubczyski 15 NS -100 9497
16 NS +400 5484
Ewa Miszewska -Stanisaw Zakrzewski 17 EW -50 3810
18 EW -50 3065
Magorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 19 EW +100 1667
20 EW -630 3065
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 21 EW -50 2381
22 EW +170 8016
Micha Nowosadzki -Marcin Pdziski 23 EW +650 6693
24 EW +980 8889
Jan Borychowski -Bogdan witek 27 NS +430 3307
28 NS -170 2809

Wynik
+/-
Razem