Historia pary nr 5
Jolanta Zitara -Rafa Junik

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 1 EW -90 5556
2 EW-1430 3413
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 3 EW +150 6270
4 EW +110 6452
Barbara Radomska -Jan Sadowski 5 EW -150 079
6 EW +300 7937
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 9 NS -140 6190
10 NS -620 6111
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 11 NS +110 6855
12 NS +100 5161
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 13 NS+1440 8889
14 NS -100 635
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 15 NS -450 4917
16 NS +800 9676
Anna Nosalska -Jacek Kostur 17 NS -400 1587
18 NS +50 6935
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 19 NS -130 5635
20 NS +660 9676
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 21 NS +50 7619
22 NS +150 9127
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 25 NS -180 1190
26 NS -1440 1452
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 27 EW -430 6693
28 EW +140 4303

Wynik
+/-
Razem