Historia pary nr 6
Przemysaw Kacprzak -Wojciech Wjciak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 1 EW +90 9683
2 EW -680 6746
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 3 EW -200 079
4 EW +110 6452
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 5 EW +90 5794
6 EW -200 794
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 7 EW +90 7063
8 EW +400 3492
Barbara Radomska -Jan Sadowski 11 NS -50 2501
12 NS +360 9998
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 13 NS +690 3175
14 NS +110 6349
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 15 NS -450 4917
16 NS +550 7741
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 17 NS -90 4683
18 NS -90 5645
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 19 NS -600 1349
20 NS +600 3548
Anna Nosalska -Jacek Kostur 21 NS +50 7619
22 NS +110 8254
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 25 NS +100 8333
26 NS -680 5564
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 27 NS +500 9283
28 NS -170 2809

Wynik
+/-
Razem