Historia pary nr 8
Stefan Masternak -Marek Piechociski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 1 NS +120 8016
2 NS +680 3254
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 3 NS -650 238
4 NS +300 9837
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 5 EW +90 5794
6 EW +100 4444
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 7 EW -100 5317
8 EW +430 7857
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 9 EW +140 3810
10 EW +630 5317
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 11 EW -110 3145
12 EW +90 7660
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 15 NS -450 4917
16 NS +550 7741
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 17 NS -430 476
18 NS +50 6935
Barbara Radomska -Jan Sadowski 19 NS -150 3333
20 NS +630 6935
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 21 NS -400 4524
22 NS -100 5000
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 23 NS -650 3307
24 NS -990 397
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 25 NS -130 4524
26 NS +100 8790
Jerzy Sieracki -Tomasz Wodarczak 27 NS +430 3307
28 NS -170 2809

Wynik
+/-
Razem