Historia pary nr 87
Jacek Lewandowski -Waldemar Skra

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Roman Budzik -Jerzy Thiem 1 NS +120 8016
2 NS+1460 9206
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 3 EW +620 8333
4 EW -100 2743
Bolesaw Krzewski -Mariusz Nowak 5 NS +50 6984
6 NS -110 4683
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 7 EW -300 1349
8 EW +400 3492
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 9 NS -140 6190
10 NS -620 6111
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 11 EW -110 3145
12 EW -150 1775
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 13 EW -690 6825
14 EW -110 3651
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 15 EW +450 5083
16 EW -200 6048
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 17 EW +430 9524
18 EW +90 4355
Adam Kozowski -Pawe Siwiski 19 EW +300 7619
20 EW -630 3065
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 21 EW +490 9683
22 EW +50 3571
Tomasz Latos -Marek Gia 23 EW +650 6693 *
24 NS -480 7222
Damian Wroski -Micha Lewiski 25 EW +50 2698
26 EW +720 6855

Wynik
+/-
Razem