Historia pary nr 88
Piotr ak -Zdzisaw Beling

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 1 EW -120 1984
2 EW-1430 3413
Bolesaw Krzewski -Mariusz Nowak 3 NS +100 7937
4 NS +110 8870
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 5 EW +90 5794
6 EW +300 7937
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 7 NS -90 2937
8 NS -110 9048
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 9 EW +600 7143
10 EW +630 5317
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 11 NS +110 6855
12 NS -110 1775
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 13 EW -690 6825
14 EW +50 7778
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 15 EW +450 5083
16 EW -200 6048
Adam Kozowski -Pawe Siwiski 17 EW +90 5317
18 EW -690 002
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 19 EW -400 317
20 EW -630 3065
Tomasz Latos -Marek Gia 21 EW +460 9286
22 EW +170 8016
Damian Wroski -Micha Lewiski 23 EW -100 1613
24 EW +450 1587
Roman Budzik -Jerzy Thiem 25 NS -130 4524
26 NS -650 6855

Wynik
+/-
Razem