Historia pary nr 89
Andrzej Czepnik -Janusz Wygowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Bolesaw Krzewski -Mariusz Nowak 1 NS +120 8016
2 NS+1430 6587
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 3 EW +120 4603
4 EW +140 8306
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 5 EW -50 3016 *
6 NS -100 5556
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 7 EW -300 1349
8 EW +430 7857
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 9 NS -600 2857
10 NS -1100 794
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 11 EW -300 324
12 EW -100 4839
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 13 NS+1370 6429
14 NS -50 2222
Adam Kozowski -Pawe Siwiski 15 EW +200 1420
16 EW -550 2259
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 17 EW -250 159
18 EW +200 8144
Tomasz Latos -Marek Gia 19 EW +100 1667
20 EW -630 3065
Damian Wroski -Micha Lewiski 21 EW +430 8016
22 EW +100 5000
Roman Budzik -Jerzy Thiem 23 EW -100 1613
24 EW +490 5635
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 25 EW +130 5476
26 EW +1440 8548

Wynik
+/-
Razem