Historia pary nr 9
Henryk Duszyski -Adam Meller

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Kryspin ykowski -Bogusaw Matuszewski 1 NS +100 5635
2 NS +680 3254
Anna Nosalska -Jacek Kostur 3 NS -600 2778
4 NS +100 7257
Jerzy Rodziewicz -Andrzej Pietrkiewicz 5 NS -500 079
6 NS -300 2063
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk 7 NS -90 2937 *
8 EW +400 3492
Lech Warwocki -Krzysztof Majkowski 9 EW -200 159
10 EW -300 000
Piotr Klimacki -Ryszard Smejda 11 EW +50 7499
12 EW +550 9998
Waldemar Kozielewski -Cezary Szadkowski 13 EW-1370 3571
14 EW +100 9365
Jarosaw Ostrowski -Micha Stefanw 17 NS -400 1587
18 NS -100 4194
Marta Machaliska -Wojciech Gawe 19 NS -150 3333
20 NS +180 2259
Wiesaw Niciski -Micha Rudnicki 21 NS +50 7619
22 NS -500 714
Barbara Radomska -Jan Sadowski 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Jan Adamczewski -Roman Kujawski 25 NS -130 4524
26 NS -650 6855
Krzysztof Szymczak -Sawomir Maciejewski 27 NS +460 7191
28 NS -170 2809

Wynik
+/-
Razem