Historia pary nr 91
Grzegorz Bajek -Waldemar Siuda

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 1 EW +110 10000
2 EW +100 9206
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 3 EW -100 2063
4 EW -200 405
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 5 EW -50 3016 *
6 NS +100 7937
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 7 EW -200 2857
8 EW +430 7857
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 9 NS -140 6190
10 NS -650 3413
Adam Kozowski -Pawe Siwiski 11 EW +150 9837
12 EW -100 4839
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 13 NS+1440 8889
14 NS +90 4127
Tomasz Latos -Marek Gia 15 EW +450 5083
16 EW -500 4194
Damian Wroski -Micha Lewiski 17 NS +100 8333
18 NS +50 6935
Roman Budzik -Jerzy Thiem 19 EW +130 4365
20 EW rednia 5000
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 21 EW +400 5476
22 EW -490 079
Bolesaw Krzewski -Mariusz Nowak 23 EW +650 6693
24 EW -150 317
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 25 EW +130 5476
26 EW +1440 8548

Wynik
+/-
Razem