Historia pary nr 93
Andrzej Kdzierski -Mieczysaw Zaborowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Leszek Sztyrak -Przemysaw Janiszewski 1 EW -90 5556
2 EW-1430 3413
Wadysaw Tomasiak -Marek Zaborowski 3 EW -100 2063
4 EW -120 727
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyski 5 EW +120 8095
6 EW -100 2063
Adam Kozowski -Pawe Siwiski 7 EW -100 5317
8 EW +400 3492
Aleksandra Wolska -Radosaw Szczepaski 9 NS -630 635
10 NS +100 8730
Tomasz Latos -Marek Gia 11 EW -110 3145
12 EW +150 9193
Damian Wroski -Micha Lewiski 13 NS +690 3175
14 NS +90 4127
Roman Budzik -Jerzy Thiem 15 EW +450 5083
16 EW -200 6048
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 17 NS +100 8333
18 NS +100 8709
Bolesaw Krzewski -Mariusz Nowak 19 EW -100 1190
20 EW -630 3065
Pawe Gruszczyski -Wiesaw Bela 21 NS +200 9603
22 NS +110 8254
Pawe cki -Mirosaw Szparaga 23 EW +650 6693
24 EW +460 2063
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 25 EW -90 2302
26 EW +690 5725

Wynik
+/-
Razem